Discussion:
aegir
(te oud om op te antwoorden)
Joop
2006-03-16 20:55:21 UTC
Permalink
Hallo,

Was er niet een zendschip dat zo heette, ik kwam vandaag een slepertje tegen
met die naam en het staat mij bij dat er een zendschip dezelfde naam droeg
maar welke was dat ook al weer, ben door een crash veel kwijtgeraakt.

joop
Oldies45
2006-03-16 20:59:10 UTC
Permalink
Joop a écrit
Post by Joop
Hallo,
Was er niet een zendschip dat zo heette, ik kwam vandaag een slepertje tegen
met die naam en het staat mij bij dat er een zendschip dezelfde naam droeg
maar welke was dat ook al weer, ben door een crash veel kwijtgeraakt.
joop
Delmare

Harm
--
Oldies45
Joop
2006-03-16 21:04:57 UTC
Permalink
Post by Oldies45
Joop a écrit
Post by Joop
Hallo,
Was er niet een zendschip dat zo heette, ik kwam vandaag een slepertje
tegen met die naam en het staat mij bij dat er een zendschip dezelfde
naam droeg maar welke was dat ook al weer, ben door een crash veel
kwijtgeraakt.
joop
Delmare
Harm
--
Oldies45
Aha die dus, ik heb delmare alleen nooit gehoord maar de naam ken ik wel.
De zeezenders die ik wel gehoord hebt waren Veronica en Noordzee (in hun
nadagen) Caroline en Mi amigo ook en Monique kan ik me ook nog herinneren,
hadden we wel aanstaan op de camping in Hulshorst als ik me niet vergis,
Laser heb ik totaal gemist, was er toen niet mee bezig.

Joop
Loner
2006-03-17 00:19:26 UTC
Permalink
Post by Joop
Was er niet een zendschip dat zo heette, ik kwam vandaag een slepertje tegen
met die naam en het staat mij bij dat er een zendschip dezelfde naam droeg
maar welke was dat ook al weer, ben door een crash veel kwijtgeraakt.
http://www.offshore-radio.de/fleet/aegir.htm
Q***@hotmail.nl
2018-08-03 16:43:55 UTC
Permalink
...zie en lees nu ook https://radiovisie.eu/1978-piraat-uit-liefde/ Nico.
Q***@hotmail.nl
2018-08-22 16:28:10 UTC
Permalink
...zie nu de foto op de onderste helft op https://www.radiotrefpunt.nl/forums/topic/42523-radio-delmare/ Nico.
Q***@hotmail.nl
2018-09-12 18:39:48 UTC
Permalink
...zie nu ook de foto bovenaan op https://radiovisie.eu/het-radiodagboek-van-12-september/ Nico.
Q***@hotmail.nl
2018-09-12 18:50:34 UTC
Permalink
...lees en zie nu ook https://radiovisie.eu/1978-storm-dreef-aegir-naar-het-strand/ Nico.
Loading...